Website Trường Mầm Non Đăk Wil

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022 – Trường Mẫu giáo Đăk Wil

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn Ngành; Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non; Ngày 13/01/2022 Trường Mẫu giáo Đăk Wil khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022

Mỗi giáo viên tham gia hội thi đều phải thực hiện 2 nội dung thi:

a) Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Giáo viên tham gia dự thi đã chuẩn bị kỹ và hoàn thành nội dung thi theo quy định. Chấp hành nghiêm túc nội quy của Hội thi. 

Một số hình ảnh phần thi Thuyết trìnhz3168019809800_ec0ac40c4cb1bac79fc759ec3b96a9c1 z3168019859355_88a2610a6ca285c80af3d0fcd6d0d7b1 z3168024078778_69dee8971778256e1133dc754b146861 z3168024312626_2ebde1c26a12e0e6fa7c42495c88bcc1 z3168024376268_0ff591d5687dd3521be2891b2d418199 z3168024382391_0dbce7809245d268845b4fbe119923ee z3168024466093_d13b11d5e0747e6a9fab74024a48c516 z3168024469425_053a82eb56d65466a28703f470d50ef0
Một số hình ảnh phần thi thực hành z3168057740220_751d31f675fad09a6ed719bf1aac2fd6 z3168057725531_625ee425a13449f714bdabec85731903 z3168057687130_8246d863bbb3c57b371c5f022b97da6f z3168057610291_6ac2553b1f2a0a5b84f8aa013ec17e9a z3168052647331_8c01b31a6e61d53fb0ce71b0f6478809 z3168050921635_6cf04be2895f1e123893c75d557b65f9 z3168050916914_0cfdf933d502dd1465ef49efff095843 z3168050857905_4d3c580af43acefad997df9cd2fdbaa1 z3168050904474_824318e294e970c26ba8afa27f3618a3 z3168020826565_ce0977ac54facab8ee44a4e8ef397146 z3168020828698_0439848f52d378328bb1c28d8a87a0cc z3167994339629_9385693bd4db61c871718f6afb1a93ca z3167994342332_3e7845a88989327df1361caa756d02fc